Ruang untuk Disewa

Mencari ruang perniagaan? Kami menawarkan pelbagai jenis ruang untuk disewa, di pelbagai lokasi dengan harga yang berpatutan

Premis Perniagaan MARA

Dapatkan informasi tentang premis untuk disewa dan mohon untuk menyewa sekarang secara atas talian!

PKNS BizPoint

Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program keusahawanan yang dibentuk oleh Masyarakat Perdangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya tahan

SME Bank Entrepreneur
Premises Complex (EPC)

Kompleks Premis Usahawan (EPC) SME Bank adalah inisiatif untuk menyediakan banyak kilang yang sesuai dan berpatutan untuk berkembangnya PKS Bumiputera yang ingin mengembangkan perniagaan mereka ke tahap seterusnya sambil meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi.

PROSPER Hartanah

Memberi peluang kepada usahawan Bumiputera untuk menjalankan perniagaan mereka di lokasi utama dan strategik dengan kadar sewa yang kompetitif.

UDA Holdings Berhad

Ruang niaga dengan kadar sewa yang berpatutan buat usahawan untuk mengembangkan perniagaan dan menjana keuntungan.